dot
dot
คอนกรีตผสมเสร็จ
ปูนซีเมนต์
กระเบื้องและวัสดุหลังคา
สมาร์ทบอร์ด ไม้ฝา ไม้พื้น ไม้สังเคราะห์
เหล็กเส้นและตะแกรงเหล็ก
บล็อคมวลเบา
ยิปซัม
วัสดุปูพื้นและผนัง
สุขภัณฑ์และอุปกรณ์ห้องน้ำ
สี
ถังบำบัดน้ำเสีย ถังเก็บน้ำ
เบ็ดเตล็ด
ท่อประปา
คอนกรีตมวลเบา AEROCRETEicon  
รหัส : AC1003
ยี่ห้อ : AEROCRETE
รุ่น : คอนกรีตมวลเบา AEROCRETE
รายละเอียดย่อ :

///// ด่วน! ราคาโปรโมชั่น //////


** บล็อคมวลเบา Aerocrete 7.5 cm. G4 รถละ 2,300 ก้อน ราคาขาย 15.75 บาท

*** ท่านสามารถนำยอดสั่งซื้อสินค้าของทั้งโครงการมา เพื่อทางบริษัทฯจะพิจารณาส่วนลดให้เป็นกรณีพิเศษ
รายละเอียดทั้งหมด :

/////  ด่วน!  ราคาโปรโมชั่น  //////


** บล็อคมวลเบา Aerocrete 7.5 cm.  G4   รถละ 2,300 ก้อน   ราคาขาย 15.75 บาท

 

*** ท่านสามารถนำยอดสั่งซื้อสินค้าของทั้งโครงการมา เพื่อทางบริษัทฯจะพิจารณาส่วนลดให้เป็นกรณีพิเศษ


คอนกรีตมวลเบา แอร์บล็อก AIR BLOCK

AIR BLOCK แอร์บล็อก

แอร์บล็อก คอนกรีตมวลเบา คุณภาพมาตรฐานอุตสาหกรรม

ผลิตภัณฑ์แอร์บล็อก เป็นผลิตภัณฑ์คอนกรีตมวลเบา (Autoclaved Aerated Concrete) ที่พัฒนาโดยเทคโนโลยีชั้นสูงจากต่างประเทศ เพื้อใช้เป็นวัสดุก่อสร้างชนิดใหม่ของเมืองไทย และกำลังเป็นที่นิยมใช้อย่างแพร่หลายในปัจจุบัน โดยที่ในต่างประเทศได้ผลิต และใช้งานมาเป็นเวลานานมากแล้ว เช่น ในเยอรมัน อังกฤษ ออสเตรเลีย สหรัฐอเมริกา ฯลฯ

แอร์บล็อก ผลิตขึ้นภายในประเทศไทย โดยใช้วัตถุดิบ คือ ทราย ซีเมนต์ ปูนขาว น้ำ และผงอลูมิเนียม วัตถุดิบทั้ง 5 ชนิด จะถูกผสมเข้าด้วยกันอยู่ในรูปของเหลว เกิดปฏิกิริยาทางเคมีของส่วนผสม ทำให้เกิดฟองอากาศเล็กๆ มากมาย กระจายกันอยู่อย่างสม่ำเสมอในเนื้อคอนกรีตมวลเบา แต่ไม่เชื่อมต่อกัน (Unconecting Voids) ฟองอากาศเหล่านี้จะทำให้คอนกรีตมีน้ำหนักเบา และเป็นฉนวนกันความร้อนที่ดีเยี่ยม หลังจากนั้นคอนกรีตที่ยังไม่แข็งตัวเต็มที่จะถูกตัดแบ่งขนาดบล็อก แล้วบ่มด้วยไอน้ำที่มีอุณหภูมิ และแรงดันสูง (Autoclaved Method) เป็นเวลานาน บล็อกจะแข็งตัวเต็มที่ มีความแข็งแรงสูง พร้อมที่จะนำไปใช้งานได้

แอร์บล็อก เป็นวัสดุก่อผนังอาคาร การยึดประสานต้องใช้วัสดุยึดประสาน ปูนก่อ (Mortar) ชนิดพิเศษสำหรับคอนกรีตมวลเบาโดยเฉพาะ เป็นปูนก่อบางชนิดแห้ง ก่อได้โดยไม่จำเป็นต้องพรมน้ำที่ก้อนบล็อก มีแรงยึดเกาะสูง เป็นกรรมวิธีการก่อแห้ง (Dry Process) ส่วนในด้านการตบแต่งผิวหน้าของแอร์บล็อก สามารถทำได้โดยการฉาบปูน (Plaster) และทำการฉาบด้วยปูนฉาบสำหรับอิฐมวลเบา หรือปูนฉาบสำเร็จรูปทุกชนิด

ด้วยเทคโนโลยีชั้นสูง และพัฒนาการด้านการผลิตจากต่างประเทศ แอร์บล็อก จึงมีคุณสมบัติพิเศษ คือ มีน้ำหนักเบา แข็งแรง ป้องกันเสียง มีความเป็นฉนวนกันความร้อนที่ดีกว่าวัสดุก่อผนังชนิดอื่น ทำให้บ้านและอาคารเย็นสบาย ประหยัดค่าเครื่องปรับอากาศ และค่ากระแสไฟฟ้า และสามารถทนไฟได้นานถึง 4 ชั่วโมง ตลอดจนความสะดวกรวดเร็วในการใช้ แอร์บล็อก จึงเป็นทางเลือกใหม่ ที่น่าสนใจสำหรับการก่อสร้างในยุคปัจจุบัน และในอนาคต

คอนกรีตมวลเบา แอร์บล็อก AIR BLOCK


คุณสมบัติมาตรฐาน AIR BLOCK
-  น้ำหนักเบากว่าผนังอิฐมอญถึง 2 เท่า
-  กันความร้อนได้ดีกว่า อาคารที่พักอาศัยจึงเย็นสบาย
-  มีความแข็งแกร่งสูง และรับแรงอัดได้ดีกว่าอิฐมอญ
-  ป้องกันเสียงได้ดี อาคารที่พักอาศัยจึงไม่มีเสียงรบกวนจากภายนอก
-  ก่อสร้างได้รวดเร็วกว่า งานเสร็จไว
-  เป็นผนังทนไฟไหม้ได้นานกว่า 4 ชั่วโมง จึงมีความปลอดภัยสูง
-  มีขนาดก้อนที่ได้มาตรฐาน จึงทำให้งานก่อไม่เกิดล้มดิ่ง
-  อัตราการซึมผ่านของน้ำเทียบเท่าอิฐมอญ ช
-  อายุการใช้งานยืนยาว ไม่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และประหยัดต้นทุนในระยะยาว

คุณสมบัติเฉพาะของ AIR BLOCK
1.  ความหนาแน่น (Density) :  550-600  กิโลกรัมต่อลูกบาศก์เมตร
2.  ความแข็งแรงรับแรงอัด (Compressive Strength) :  40  กิโลกรัมต่อตารางเซนติเมตร
3.  ความแข็งแรงรับแรงดัด (Modulus of Rupture) :      14  กิโลกรัมต่อตารางเซนติเมตร
4.  ค่าการดูดกลืนน้ำ (Water Absorption) :  32 เปอร์เซ็นต์
5.  ความต้านทานไฟ (Fire Resistance) :  4  ชั่วโมง
     ที่ความหนาบล็อก 7.5 ซม. และ 9 ซม. ไม่ฉาบผิวตามมาตรฐาน BS 476
6.  ค่าการนำความร้อน (Thermal Conductivity) :  0.138  วัตต์ต่อเมตรเคลวินหากสนใจ กรุณากรอกรายละเอียดเพื่อติดต่อกลับ
ชื่อ-สกุล :  *
เบอร์ติดต่อ :  *
อีเมล์ :
หัวข้อ :
ข้อความ :  *