dot
dot
คอนกรีตผสมเสร็จ
ปูนซีเมนต์
กระเบื้องและวัสดุหลังคา
สมาร์ทบอร์ด ไม้ฝา ไม้พื้น ไม้สังเคราะห์
เหล็กเส้นและตะแกรงเหล็ก
บล็อคมวลเบา
ยิปซัม
วัสดุปูพื้นและผนัง
สุขภัณฑ์และอุปกรณ์ห้องน้ำ
สี
ถังบำบัดน้ำเสีย ถังเก็บน้ำ
เบ็ดเตล็ด
ท่อประปา
ปูนทีพีไอแดง 50กก.  
รหัส : cm3002
ยี่ห้อ : TPI
รุ่น : ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ประเภท 1 ตราทีพีไอ ( สีแดง)
รายละเอียดย่อ :
เหมาะจะนำไปใช้กับงานก่อสร้าง งานคอนกรีตที่ต้องการกำลังอัดสูง และงานคอนกรีตทั่วไป เช่น งานอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กทุกชนิด สะพาน ถนนสนามบินและผลิตภัณฑ์คอนกรีต อัดแรงประเภทต่างๆ
รายละเอียดทั้งหมด :

ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ประเภท 1 (ORDINARY PORTLAND CEMENT TYPE I)
ผลิตขึ้นโดยให้คุณภาพของปูนซีเมนต์ มีคุณสมบัติถูกต้องเป็นไป ตามเกณฑ์ที่กำหนดในมาตรฐานอุตสาหกรรม
ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ มอก.15 เล่ม 1-2547 ประเภทหนึ่ง และมาตรฐานอเมริกัน ASTM C-150 TYPE I เป็นปูนที่เหมาะจะนำไปใช้กับงานก่อสร้าง งานคอนกรีตที่ต้องการกำลังอัดสูง และงานคอนกรีตทั่วไป เช่น งานอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กทุกชนิด สะพาน ถนนสนามบินและผลิตภัณฑ์คอนกรีต อัดแรงประเภทต่างๆหากสนใจ กรุณากรอกรายละเอียดเพื่อติดต่อกลับ
ชื่อ-สกุล :  *
เบอร์ติดต่อ :  *
อีเมล์ :
หัวข้อ :
ข้อความ :  *