dot
dot
คอนกรีตผสมเสร็จ
ปูนซีเมนต์
กระเบื้องและวัสดุหลังคา
สมาร์ทบอร์ด ไม้ฝา ไม้พื้น ไม้สังเคราะห์
เหล็กเส้นและตะแกรงเหล็ก
บล็อคมวลเบา
ยิปซัม
วัสดุปูพื้นและผนัง
สุขภัณฑ์และอุปกรณ์ห้องน้ำ
สี
ถังบำบัดน้ำเสีย ถังเก็บน้ำ
เบ็ดเตล็ด
ท่อประปา
ปูนทีพีไอเขียว 50กก.  
รหัส : cm3001
ยี่ห้อ : TPI
รุ่น : ปูนซีเมนต์ผสมตราทีพีไอ ( สีเขียว )
รายละเอียดย่อ :
เหมาะสมที่จะใช้ในงานก่อ และฉาบได้ดี
รายละเอียดทั้งหมด :

เป็นปูนซีเมนต์ที่ได้จากการผสมวัสดุเฉื่อยเช่น ทราย หรือหินปูน และ
อื่น ๆ กับปูนซีเมนต์ ปอร์ตแลนด์ประเภทหนึ่ง ผลิตขึ้นโดยให้คุณภาพของปูนซีเมนต์มีคุณสมบัติถูกต้อง เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนดในมาตรฐานอุตสาหกรรมปูนซีเมนต์ผสม มอก. 80-2550 เป็นปูนที่มีคุณสมบัติง่ายต่อการใช้งาน และเหมาะในการใช้ผลิตกระเบื้องมุงหลังคากระเบื้องคอนกรีต โอ่ง ซีเมนต์ บล๊อค เสา ตอม่อ ถนนทางเท้า อาคารบ้านพักขนาด 2 - 3 ชั้น ฯลฯ นอกจากนี้ปูนซีเมนต์ผสมตราทีพีไอ (สีเขียว) ยังมีคุณสมบัติยืดหดตัวน้อย ไม่ทำให้เกิดรอยแตกร้าวแก่อาคารจึง เหมาะสมที่จะใช้ในงานก่อ และฉาบได้ดีหากสนใจ กรุณากรอกรายละเอียดเพื่อติดต่อกลับ
ชื่อ-สกุล :  *
เบอร์ติดต่อ :  *
อีเมล์ :
หัวข้อ :
ข้อความ :  *