dot
dot
คอนกรีตผสมเสร็จ
ปูนซีเมนต์
กระเบื้องและวัสดุหลังคา
สมาร์ทบอร์ด ไม้ฝา ไม้พื้น ไม้สังเคราะห์
เหล็กเส้นและตะแกรงเหล็ก
บล็อคมวลเบา
ยิปซัม
วัสดุปูพื้นและผนัง
สุขภัณฑ์และอุปกรณ์ห้องน้ำ
สี
ถังบำบัดน้ำเสีย ถังเก็บน้ำ
เบ็ดเตล็ด
ท่อประปา
ปูนอินทรีแดง 50กก.  
รหัส : cm1003
ยี่ห้อ : อินทรี
รุ่น : ปูนซีเมนต์ผสม อินทรีแดง
รายละเอียดย่อ :
ปูนซีเมนต์ผสม อินทรีแดง หมาะสำหรับงานก่ออิฐฉาบปูน งานคอนกรีตขนาดเล็ก ที่ไม้ต้อง การกำลังอัดสูง ตลอดจนชิ้นส่วนคอนกรีตหล่อสำเร็จ ขนาดเล็ก
รายละเอียดทั้งหมด :

ปูนซีเมนต์ผสม อินทรีแดง ผลิตภัณฑ์คุณภาพตามมาตรฐานมอก.80-2550 ปรับสูตรใหม่
มีสารเคมีพิเศษ EX85 ที่ช่วยเพิ่มความสามารถในการอุ้มน้ำ อีกทั้งยังพัฒนาเม็ดปูนให้มีคุณสมบัติ การพัฒนากำลังอัดให้สูงขึ้น ทำให้การขึ้นงานฉาบง่าย งานก่อและงานเทแข็งแรง ทนทาน ปูนซีเมนต์ผสม อินทรีแดง เหมาะสำหรับงานก่ออิฐฉาบปูน งานคอนกรีตขนาดเล็ก ที่ไม้ต้อง การกำลังอัดสูง เช่น เสา คาน หรือพื้นขนาดเล็ก ตลอดจนชิ้นส่วนคอนกรีตหล่อสำเร็จ ขนาดเล็ก เช่น เสารั้วขนาดเล็ก บล็อกทางเท้า ฝารางระบายน้ำ เป็นต้น

ผสมปูนอินทรีแดง ทราย หิน และน้ำสะอาดตามสัดส่วนดังนี้

ประเภทงาน อัตราส่วนผสม(โดยปริมาตร)
  อินทรีแดง ทราย หิน น้ำ
งานคอนกรีตทั่วไป 1 2 4 1
งานก่อผนัง 1 3 - 1
งานฉาบชั้นใน 1 2.5 - 1
งานฉาบชั้นนอก 1 3 - 1หากสนใจ กรุณากรอกรายละเอียดเพื่อติดต่อกลับ
ชื่อ-สกุล :  *
เบอร์ติดต่อ :  *
อีเมล์ :
หัวข้อ :
ข้อความ :  *