dot
dot
คอนกรีตผสมเสร็จ
ปูนซีเมนต์
กระเบื้องและวัสดุหลังคา
สมาร์ทบอร์ด ไม้ฝา ไม้พื้น ไม้สังเคราะห์
เหล็กเส้นและตะแกรงเหล็ก
บล็อคมวลเบา
ยิปซัม
วัสดุปูพื้นและผนัง
สุขภัณฑ์และอุปกรณ์ห้องน้ำ
สี
ถังบำบัดน้ำเสีย ถังเก็บน้ำ
เบ็ดเตล็ด
ท่อประปา
คอนกรีตผสมเสร็จอินทรี INSEEicon  


รหัส : CC2001
ยี่ห้อ : อินทรี
รุ่น : คอนกรีตผสมเสร็จซีอินทรี INSEE
รายละเอียดย่อ :
ภัทรชัยซิเมนต์ เป็นผู้แทนจำหน่ายโดยตรง ของอินทรีคอนกรีต
รายละเอียดทั้งหมด :

คอนกรีตผสมเสร็จซีอินทรี INSEE

คอนกรีตผสมเสร็จซีอินทรี INSEE

 

อินทรีคอนกรีต ทุกคำตอบของงานคอนกรีต

อินทรีคอนกรีต มุ่งมั่นวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อให้เข้าถึงทุกความต้องการเหล่านั้น ตั้งแต่เลือกสรรแหล่งวัตถุดิบที่มีคุณภาพ เพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์คอนกรีตคุณภาพสูงที่ตอบสนองความต้องการในแต่ละโครงการ ไม่ว่าจะเป็นงานก่อสร้างทั่วไปหรือ งานคอนกรีตที่ต้องการคุณสมบัติพิเศษ นอกจากนี้ อินทรีคอนกรีตยังมีหน่วยงานที่พร้อมในการออกแบบ และพัฒนาผลิตภัณฑ์ สำหรับโครงการก่อสร้างที่ต้องการคอนกรีตที่มีคุณสมบัติเฉพาะ

ในด้านงานบริการ อินทรีคอนกรีต ได้จัดตั้งศูนย์บริการลูกค้า สายด่วนงานคอนกรีตเพื่อให้บริการคุณตลอด 24 ชั่วโมงตั้งแต่การรับคำสั่งซื้อ ติดตามสถานะการจัดส่งและการให้คำปรึกษาในด้านงานคอนกรีตจากผู้เชี่ยวชาญ นอกจากนี้อินทรีคอนกรีตพร้อมให้บริการคุณด้วยหน่วยผลิตที่คลอบคลุมทั่วกรุงเทพฯ ปริมณฑลและเมืองใหญ่ในส่วนภูมิภาค ซึ่งดำเนินการผลิตคอนกรีตด้วยระบบคอมพิวเตอร์ที่มีความถูกต้องแม่นยำ สนับสนุนด้วยหน่วยบริการจัดส่งที่ใช้รถขนส่งรุ่นใหม่ที่ติดตั้งแจ้งสถานะในรถทุกคัน และเพื่อเป็นการยืนยันถึงคุณภาพสินค้าและบริการที่คุณจะได้รับ อินทรีคอนกรีต ยังมีหน่วยตรวจสอบควบคุมคุณภาพของคอนกรีตทั้งภายในหน่วยผลิตและโครงการก่อสร้างอีกด้วย

ด้วยการบริการและผลิตภัณฑ์ของอินทรีคอนกรีตที่มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องมาโดยตลอด วันนี้เราได้รับการรับรองคุณภาพมาตรฐานจากสถาบันต่าง ๆ มากมาย ทั้งในด้านการบริหารการจัดการ ISO 9001:2000 ที่ได้ครบทุกหน่วยผลิต ISO: 14001 ในด้านสิ่งแวดล้อม TIS 18001 ด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย นี่คือบทพิสูจน์คุณภาพจากหลากหลายสถาบันรับรองมาตรฐานสากล ที่ทำให้เราก้าวต่อไปอย่างเชื่อมั่น และตอกย้ำถึงคุณภาพบริการและผลิตภัณฑ์ที่ดีได้ดั่งใจคุณ

 


เพราะความหลากหลายในแต่ละโครงการ ทำให้เกิดความต้องการผลิตภัณฑ์ที่มีคุณสมบัติแตกต่างกัน

คอนกรีตงานก่อสร้างทั่วไป และคอนกรีตปั๊ม
คอนกรีตประเภทนี้ ถูกออกแบบส่วนผสมตามค่ากำลังอัดที่อายุ 28 วัน และ ค่าการยุบตัวสำหรับงานเทคอนกรีตทั่วไป และงานเทคอนกรีตด้วยปั๊ม โดยส่วนผสมแปรผันตามค่าอัตราส่วนน้ำต่อซีเมนต์ รวมทั้งมีการผสมคอนกรีตด้วยสารลดน้ำและหน่วงการก่อตัว  ตามมาตรฐาน ASTM C 494 ทำให้คอนกรีตมีความสามารถในการทำงานได้ที่เพิ่มขึ้น รวมถึงระยะเวลาการทำงานสำหรับงานคอนกรีตที่นานขึ้น

คอนกรีตกันซึม
คอนกรีตชนิดนี้ เป็นคอนกรีตที่ถูกออกแบบมาให้มีความทึบน้ำ มากกว่าคอนกรีตปกติ โดยมีค่าการซึมผ่านของน้ำในระดับต่ำ ตามมาตรฐาน DIN 1048 ส่วนผสมคอนกรีตประเภทนี้มีการผสมน้ำยาประเภทกันซึม ลดปริมาณน้ำที่ใช้ในส่วนผสม และหน่วงการก่อตัว ตามมาตรฐาน ASTM C 494

คอนกรีตงานเข็มเจาะเล็ก
คอนกรีตประเภทนี้ ถูกออกแบบส่วนผสมตามค่ากำลังอัดที่อายุ 28 วัน และค่าการยุบตัวสำหรับงานเทเข็มเจาะขนาดเล็ก โดยมีการผสมคอนกรีตด้วยสารลดน้ำและหน่วงการก่อตัว ตามมาตรฐาน ASTM C 494 ทำให้คอนกรีตมีความสามารถในการทำงานเพิ่มขึ้น ไม่เกิดการแยกตัวขณะเทคอนกรีต รวมถึงเพิ่มอายุการทำงานของคอนกรีตมากกว่า 3 ชั่วโมง เพื่อให้เหมาะสมกับงานเข็มเจาะขนาดเล็ก

เนื่องจากคอนกรีตประเภทนี้ มีระยะเวลาการแข็งตัวที่ช้ากว่าคอนกรีตปกติ ทำให้การพัฒนากำลังอัดในช่วงต้นของคอนกรีตประเภทนี้ต่ำกว่าคอนกรีตโดยทั่วไป

คอนกรีตงานเข็มเจาะใหญ่
คอนกรีตประเภทนี้ ถูกออกแบบส่วนผสมตามค่ากำลังอัดที่อายุ 28 วัน และค่าการยุบตัวสำหรับงานเทเข็มเจาะขนาดใหญ่ โดยมีการผสมคอนกรีตด้วยหน่วงการก่อตัว และลดปริมาณน้ำในส่วนผสม ตามมาตรฐาน ASTM C 494 ทำให้คอนกรีตมีความสามารถในการทำงานเพิ่มขึ้น ไม่เกิดการแยกตัวขณะเทคอนกรีต รวมถึงเพิ่มอายุการทำงานของคอนกรีตมากกว่า 4 ชั่วโมง 30 นาที เพื่อให้เหมาะสมกับงานเข็มเจาะขนาดใหญ่ เนื่องจากคอนกรีตประเภทนี้มีระยะเวลาการแข็งตัวที่ช้ากว่าคอนกรีตปกติ ทำให้การพัฒนากำลังอัดในช่วงต้นของคอนกรีตประเภทนี้ต่ำกว่าคอนกรีตโดยทั่วไป

คอนกรีต Topping
คอนกรีตประเภทนี้ ถูกออกแบบส่วนผสมตามค่ากำลังอัดที่อายุ 28 วัน และ ค่าการยุบตัวสำหรับงานเทคอนกรีตทั่วไป และงานเทคอนกรีตด้วยปั๊ม โดยส่วนผสมแปรผันตามค่าอัตราส่วนน้ำต่อซีเมนต์ รวมทั้งมีการผสมคอนกรีตด้วยสารลดน้ำและหน่วงการก่อตัว ตามมาตรฐาน ASTM C 494 ทำให้คอนกรีตมีความสามารถในการทำงานที่เพิ่มขึ้น รวมถึงระยะเวลาการทำงาน สำหรับงานคอนกรีตที่นานขึ้น คอนกรีตประเภทนี้ ถูกออกแบบให้แตกต่างจากคอนกรีตปกติ โดยออกแบบให้ส่วนผสมมีส่วนละเอียดมากกว่าคอนกรีตปกติ เพื่อป้องกันปัญหาเรื่องหินโผล่ที่ผิวหน้าคอนกรีต ในขั้นตอนของการขัดผิวหน้าคอนกรีต หรือออกแบบส่วนผสมโดยใช้หินขนาด 3/8 นิ้ว

มอร์ตาร์
มอร์ตาร์ เป็นส่วนผสมระหว่างปูนซีเมนต์ ทราย น้ำ และน้ำยาผสมคอนกรีต ประเภทลดปริมาณน้ำที่ใช้ในส่วนผสม และหน่วงการก่อตัว ตามมาตรฐาน ASTM C 494

คอนกรีตต้านทานซัลเฟต
คอนกรีตต้านทานซัลเฟตพัฒนาขึ้นเพื่อใช้สำหรับ งานโครงสร้างที่ต้องทนทานต่อซัลเฟตโดยเฉพาะ โดยอาศัยหลักสำคัญ 2 ประการคือ
-  ออกแบบโดย ใช้ค่าอัตราส่วนน้ำต่อซีเมนต์  ต่ำกว่า 0.50 ตามมาตรฐาน ACI 201.2R Durable Concrete เพื่อให้ได้คอนกรีตที่มีการซึมผ่านของน้ำและสารเคมีต่ำ
-  เลือกใช้สัดส่วนผสมคอนกรีตที่เหมาะสม เพื่อป้องกันการเกิด secondary enttringite และแมกนีเซียมไฮดรอกไซด์ อันเป็นผลให้เกิด แมกนีเซียมซิลิเกตไฮเดรท ซึ่งจะทำให้คอนกรีตแตกร้าวเสียหายได้

นอกเหนือจากนี้ ยังเลือกใช้วัสดุผสมคอนกรีต ที่ถูกต้องตามมาตรฐาน ASTM C33 กำหนดเพื่อให้ได้คอนกรีตที่มีคุณภาพดี ตามที่ได้ออกแบบไว้

คอนกรีตหดตัวต่ำ
คอนกรีตประเภทนี้ถูกออกแบบส่วนผสมเพื่อลดการหดตัวของคอนกรีต โดยใช้วัสดุผสมเพิ่มเพื่อชดเชยการหดตัวของคอนกรีต ทำให้คอนกรีตในสภาวะที่ยังไม่แข็งตัวเกิดการขยายตัวไปก่อน

ผลิตภัณฑ์พิเศษ
คอนกรีตน้ำซึมไหลผ่านได้
คอนกรีตสำหรับงานพื้นแกร่ง
คอนกรีตคงทนพิเศษ ชนิดสัมผัสน้ำทะเล
คอนกรีตทนน้ำเค็ม
คอนกรีตแข็งตัวเร็ว สำหรับงานพื้นถนน
คอนกรีตแข็งตัวเร็ว
คอนกรีตกำลังอัดสูง
คอนกรีตความร้อนต่ำ
คอนกรีตไหลเข้าแบบง่าย
คอนกรีตห้องเย็น
คอนกรีตอัดแรงหากสนใจ กรุณากรอกรายละเอียดเพื่อติดต่อกลับ
ชื่อ-สกุล :  *
เบอร์ติดต่อ :  *
อีเมล์ :
หัวข้อ :
ข้อความ :  *