dot
dot
คอนกรีตผสมเสร็จ
ปูนซีเมนต์
กระเบื้องและวัสดุหลังคา
สมาร์ทบอร์ด ไม้ฝา ไม้พื้น ไม้สังเคราะห์
เหล็กเส้นและตะแกรงเหล็ก
บล็อคมวลเบา
ยิปซัม
วัสดุปูพื้นและผนัง
สุขภัณฑ์และอุปกรณ์ห้องน้ำ
สี
ถังบำบัดน้ำเสีย ถังเก็บน้ำ
เบ็ดเตล็ด
ท่อประปา
ร่วมงานกับเรา
1. ตำแหน่งพนักงานขาย AE เข้าโครงการ ( 1 อัตรา )
     คุณสมบัติ :
                               -  วุฒิ ปวส - ปริญญาตรี 
                           -  อายุ 21-28
                           -  เพศหญิง 
                           -  บุคคลิกดี(ลักษณะดี)
                           -  สามารถขับรถได้
                           -  สวัสดิการ เงินเดือน ประกันสังคม  เบี้ยอาหาร  คอมมิสชั่น
                           -  มนุษย์สัมพันธ์ดี
                           -  มีความรับผิดชอบสูง
 
2. ตำแหน่งพนักงานบัญชี  ( 1 อัตรา )
     คุณสมบัติ :
                            - วุฒิ ปวส - ปริญญาตรี 
                            - อายุ 21-28
                            - เพศหญิง หรือเพศชายที่มีความรอบคอบเป็นพิเศษ
                            - มีประสบการณ์ด้านการทำบัญชีไม่น้อยกว่า 2 ปี
                            - สามารถใช้โปรแกรมบัญชีสำเร็จรูปได้
                            - ถ้าสามารถใช้โปรแกรม Formular จะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ
                            - สวัสดิการ เงินเดือน ประกันสังคม  เบี้ยอาหาร
                            - สามารถเข้ากับผู้อื่นได้ง่าย
                            - มีความรับผิดชอบสูง
                            - มีความละเอียดรอบคอบ